Ocena brak

Siarka - jak powstała i gdzie występuje

Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011

Siarka rodzima. Tworzy kryształy w kształcie tabliczek lub podwójnych piramid, skupienia zbite i nacieki. Siarka powstała w trzeciorzędzie. Jest częstym produktem ekshalacji wulkanicznych jak np. w Chile lub Indonezji. Powstaje również w sąsiedztwie pokładów gipsu w wyniku procesów jego redukcji. Złoża tego typu eksploatowane są m.in. w Polsce.

Polska ma jedno z największych złóż na świecie (ok. 897 mln. ton). . Rocznie wydobywamy około 5 mln ton z czego 20% użyte jest we własnym przemyśle kwasu siarkowego, natomiast pozostałą część sprzedajemy, głównie do krajów Europy Wschodniej i Południowo Wschodniej Największym okręgiem wydobywającym siarkę jest okręg Tarnobrzeski, gdzie prowadzi się wydobycie zarówno metodą odkrywkową jak i metodą otworową, polegającą na podziemnym roztapianiu siarki przy użyciu gorącej wody.

Ta metoda jest mniej kapitałochłonna , lecz pozwala na wydobycie tylko 40 do 60% siarki zawartej w złożu. Zawartość czystej siarki w rudzie wynosi więcej niż 20% . Siarka również była wydobywana w regionie Grzybowskim i Lubaczowskim. Sytuacja przemysłu siarkowego w Polsce w bardzo dużym stopniu jest uzależniona od równowagi podaży i popytu na światowych rynkach tego surowca. Nadal na eksport kierowane jest ponad 50 % wydobywanej siarki. Głównym odbiorcą polskiej siarki w kraju jest przemysł nawozów mineralnych. W coraz większym stopniu krajowe zapotrzebowanie na siarkę pokrywane jest siarką pochodzącą z odzysku.

Podobne prace

Do góry