Ocena brak

SHIGEMITSU MAMORU (1881-1957) - polityk

Autor /malolat Dodano /28.02.2011

Dyplomata japoński, od 1930 r. był ambasadorem w Chinach (w 1932 r. w czasie zamachu bombowego do­konanego przez patriotę koreań­skiego w Szanghaju stracił nogę), od 1933 r. w Moskwie, a następnie od 1938 r. - w Londynie. Po wybu­chu wojny na Dalekim Wschodzie został ambasadorem przy rządzie Wang Cing-weja w Nankinie. Był przeciwny podbojowi Chin, uważa­jąc że bardziej korzystna dla Japo­nii będzie współpraca gospodarcza i polityczna z tym państwem.

W kwietniu 1941 r. został wezwany przez premiera Hideki *Tojo do To­kio i objął urząd ministra spraw za­granicznych. 2 września 1945 r. w imieniu rządu japońskiego podpi­sał na pokładzie pancernika *Mis-souri akt bezwarunkowej kapitula­cji Japonii. Po wojnie został skaza­ny przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Tokio na 7 lat więzienia za zbrodnie przeciw pokojowi.

W latach 1954-56 po­nownie był ministrem spraw zagra­nicznych i działał na rzecz przystą­pienia Japonii do Organizacji Naro­dów Zjednoczonych.

Podobne prace

Do góry