Ocena brak

SG ONZ: rola i pozycja w strukturze ONZ

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Sekretarz Generalny ONZ jest najwyższym urzędnikiem międzynarodowym, odpowiedzialnym wyłącznie przed Organizacja. Sekretarz wybiera Zgromadzenie Ogólne za rekomendacją Rady Bezpieczeństwa Kadencja trwa 5 lat. Z racji pełnionej funkcji SG uczestniczy we wszystkich posiedzeniach ZO ONZ, RB oraz RSG i ma prawo ustosunkować się do wszystkich omawianych kwestii.

Do obowiązków należy:

  • Administracja i zarządzanie Sekretariatem

  • Reprezentowanie NZ wobec wszystkich państw i organizacji

  • Utrzymywanie stałych kontaktów ze wszystkimi państwami członkowskimi

  • Prezentacja działania systemu ONZ

  • Kreowanie nowych koncepcji i strategii

  • Pośrednictwo w sporach międzynarodowych i nadzór nad sytuacjami kryzysowymi

  • Nadzór nad przestrzeganiem praw człowieka i akcjami pomocy humanitarnej

Zakres obowiązków jest bardzo szeroki i zdecydowanie przekracza funkcje administracyjne.

Podobne prace

Do góry