Ocena brak

Sformalizowany sposób planowania strategicznego

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

  1. Formułowanie celów - analiza i zrozumienie roli organizacji, zdefiniowanie misji, ustalenie zadań.

  2. Identyfikacja obecnych zadań i strategii - co należy robić inaczej niż dotychczas, by wykonać ustalone zadania.

  3. Analiza otoczenia - rozpoznanie pośrednich wpływów zmian w gospodarczym, technicznym, społecznym, politycznym i prawnym otoczeniu oraz bezpośredniego działania konkurencji, dostawców, odbiorców, agencji rządowych i innych instytucji.

  4. Analiza zasobów - opracowanie komparatywnej przewagi: profil zasobów i umiejętności organizacji, warunek powodzenia na rynku, silne strony i słabości do przezwyciężenia, porównanie zasobów organizacji z konkurencją.

  5. Identyfikacja strategicznych okazji i zagrożeń spowodowanych np. zmianą technologii, czy warunków rynkowych.

  6. Ustalenie zakresu potrzebnych zmian strategii - decyzja czy należy modyfikować obecną strategię podjęta w oparciu o luką efektywności - różnicę między zadaniami ustalonymi przy formułowaniu celów, a wynikami spodziewanymi przy kontynuacji aktualnej strategii.

  7. Podejmowanie strategicznych decyzji na podstawie identyfikacji, oceny i wyboruwariantów strategicznych. Dobry wariant strategiczny ma zgodne cele i zadania, skupia zasoby i wysiłki, uwzględnia rozwiązanie „podproblemów" oraz stwarza nadzieję, że będzie skuteczny. Wybór wariantu zależy również od potencjału organizacji.

  8. Wdrożenie strategii - przełożenie jej na plany taktyczne, programy i preliminarze finansowe.

  9. Pomiar i kontrola postępu - odpowiedź na pytania czy strategię wdraża się zgodnie z planem i czy przynosi ona zamierzone wyniki.

Podobne prace

Do góry