Ocena brak

SFERY INWESTOWANIA VENTURE CAPITAL

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Wyroby pojawiające się na rynku można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

  • wyroby o charakterze naśladowczym

  • wyroby innowacyjne.

Wyroby naśladowcze:

  • mają swoich poprzedników na rynku

  • technologia ich wytwarzania jest już opanowana

  • wydatki na podjęcie produkcji szybko zaczynają przynosić przychody

  • zyski nie są wysokie i szybko maleją

Wyroby innowacyjne:

  • towarzyszy im ryzyko o charakterze technicznym i ekonomicznym

  • nakłady przeznaczone na rozwój produkcji i marketingu znacznie przewyższają pierwsze niewielkie przychody

  • gdy zostaną uznane na rynku można spodziewać się silnego wzrostu i obrotu i gwałtownie rosnących zysków

  • nawet w fazie degeneracji zapewnia stosunkowo wysoki poziom przychodów i zysków.

Potrzeba finansowania innowacji za pomocą Venture Capital wynika z tego, że państwo w okresie rozwoju innowacji ponosi koszty, których nie może jeszcze pokryć z przychodu. Biorąc pod uwagę ciągłe skracanie cykli życia wyrobów można stwierdzić, że zapotrzebowanie na Venture Capital będzie ulegało zwiększeniu. Szczególna rola w procesie rozwoju innowacji przypada małych i średnim przedsiębiorstwom. Największą aktywność w zakresie wprowadzania innowacji wykazują przedsiębiorstwa nowo tworzone oraz znajdujące się fazie rozwoju. Naturalną sferą inwestowania Venture Capital są wszelkie innowacje. Po przemyśle komputerowym, przemyśle zajmującym się automatyzacją produkcji, czy nowymi technikami telekomunikacyjnymi stały się nimi w ostatnich latach branże związane z nowymi sposobami przekazywania energii, biotechnika, technologie genetyczne.

Podobne prace

Do góry