Ocena brak

SEYSS-INQUART ARTUR (1892-1946) - polityk

Autor /malolat Dodano /28.02.2011

Prawnik, członek austriackiej partii nazistowskiej od 1931 r., w lutym 1938 r. na żądanie Hitlera objął urząd ministra spraw wewnętrznych Austrii. Mając pod swoimi rozkaza­mi policję i służbę bezpieczeństwa, odegrał istotną rolę w przygotowa­niu przyłączenia Austrii do Niemiec w marcu 1938 r. (*Anschluss). II marca 1938 r., w przeddzień wkroczenia wojsk niemieckich do Wiednia, objął urząd kanclerza. Do 30 kwietnia 1939 r. był namiestni­kiem Rzeszy w b. Austrii. Po podboju Polski wziął udział w two­rzeniu Generalnego Gubernator­stwa i objął stanowisko zastępcy generalnego gubernatora Hansa Franka.

W 1940 r. został komisa­rzem Rzeszy w Holandii. Był bez­pośrednio odpowiedzialny za wy­wiezienie z tego kraju 140 tys. Ży­dów, z których 117 tys. zginęło w obozach koncentracyjnych.

Uznany przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy za winnego zbrodni wojennych, został skazany na śmierć i stracony.

Podobne prace

Do góry