Ocena brak

Serwomechanizm adaptacyjny dochodów rolniczych do polityki rolnej

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Serwomechanizm jest to specyficzna właściwość polegająca na uniwersalizmie reakcji bez względu na sytuację gospodarczą, inaczej samoregulacja. Polega to na tym, że polityka rządowa wzmagająca popyt (przez administrowanie cen, dopłaty, itp.) spowoduje wzrost dochodów gospodarstw rolnych, które zainwestują te pieniądze w pierwszej kolejności w inwestycje produkcyjne (np. powiększenie stada, zakup maszyn, nieruchomości).

Dopiero następnym krokiem jest zakup dóbr użytkowych oraz spożycie naturalne. Jeśli chodzi o spożycie naturalne, serwomechanizm sprawił, że ilościowy udział tego spożycia od czasów transformacji jest w miarę stały, przy malejącym udziale tego spożycia w rosnących dochodach. W latach dziewięćdziesiątych udział tych wydatków żywnościowych wzrósł do ok. 60%.

Podobne prace

Do góry