Ocena brak

Sens zastosowania metod statystycznych w badaniach jakościowych

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Metody jakościowe i ilościowe mogą współwystępować i wzajemnie się uzupełniać (por. Gephart 1988). Jednocześnie wybór metod badawczych, a więc wybór procedury badań jest wyznaczany głównie przyjmowanym przez badacza paradygmatem i jego ontologicznymi i epistemologicznymi założeniami. Jeżeli przyjąć, że mówimy o różnych metodach badań, to przeciwstawianie badań jakościowych i ilościowych jest nieuzasadnione, gdyż wykorzystywane w nich metody to metody empiryczne.

Jeżeli natomiast przyjąć, że mówimy o różnych paradygmatach badawczych (wraz z założeniami ontologicznymi i epistemologicznymi), to rzeczywiście oba te podejścia można traktować jako przeciwstawne (Paluchowski 2000, s. 55-57). Wydaje się, że badania oparte bardziej na założeniach epistemologicznych niż ontologicznych, nie wykluczają wykorzystania matematyki i statystyki jako metod badawczych.

Podobne prace

Do góry