Ocena brak

Senat - skład, organy, kompetencje

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

Senat jest drugą obok Sejmu izbą parlamentu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów. Senat odgrywa znaczną rolę w procesie stanowienia prawa, aczkolwiek nie ma w nim głosu decydującego. Uprawnienia Senatu w tej dziedzinie zapewniają mu wpływ na treść uchwalonych ustaw, a nawet mogą pozwolić na zablokowanie uchwalonej przez Sejm ustawy. Uchwalona przez Sejm ustawa przekazywana jest do Senatu do rozpatrzenia. W ciągu miesiąca Senat musi przedstawić Sejmowi propozycję dokonania w ustawie określonych zmian lub ją odrzucić.

Sprzeciw Senatu powoduje, że Sejm ponownie przeprowadza głosowanie nad ustawą. Aby obalić sprzeciw Senatu musi być uzyskana bezwzględna większość głosów. Senat wyraż swoje stanowisko w formie uchwały. Senat obraduje na posiedzeniach, a pracami kieruje marszałek Senatu. Senatorowie pochodzą z wyborów powszechnych, odbywających się razem z wyborami do Sejmu. Senatorzy mogą tworzyć kluby parlamenterne. Kadencja Senatu kończy się równocześnie z kadencja Sejmu ( 4 lata).

Podobne prace

Do góry