Ocena brak

Senat

Autor /Dzixon Dodano /25.05.2007

Senat jest drugą obok Sejmu izbą parlamentu. W skład Senatu wchodzi I GO senatorów. Senat odgrywa znaczną rolę w procesie legislacyjnym tzn.
procesie stanowienia prawa, aczkolwiek nie ma w nim głosu decydującego.
I. usprawnienia Senatu w tej dziedzinie zapewniają mu wpływ na treści uchwalonych ustaw, a nawet mogą pozwolić na zablokowanie uchwalonej przez Sejm ustawy.
Przewidziany w konstytucji tryb uchwalania ustaw przewiduje, że uchwalona
przez Sejm ustawa jest przekazywana Senatowi do rozpatrzenia. Senat w ciągu miesiąca może zgłosić Sejmowi propozycje dokonania w ustawie określonych zmian lub jej odrzucenia, inaczej mówiąc, może wyrazić sprzeciw częściowy lub generalny wobec ustawy sejmowej.
Senat wyraża swoje stanowisko w formie uchwały. Tryb pracy Senatu nad przedstawionymi mu ustawami i projektami innych aktów jest zbliżony do trybu pracy Sejmu. Senat obraduje na posiedzeniach. Pracami Senatu kieruje marszałek Senatu, a w jego zastępstwie wicemarszałkowie.
Senatorowie pochodzą z powszechnych, bezpośrednich wyborów, odbywających się łącznie z wyborami do Sejmu. Z województwa wybiera się dwóch senatorów, a z województwa warszawskiego i katowickiego po trzech senatorów.
Kadencja Senatu kończy się równocześnie z kadencją Sejmu.

Podobne prace

Do góry