Ocena brak

SENAT

Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012

W okresie królewskim w Rzymie przyboczna rada króla, w czasaęh republiki główny organ rządzący złożony z trzystu, później sześciuset, dożywotnich senatorów, w okresie cesarstwa stopniowo utracił znaczenie polit.; rada miejska w większych miastach śrdw., organ rządzący miast hanzeatyckich (Brema, Hamburg, Lubeka); w dwuizbowym systemie parlamentarnym jedna z izb parlamentu, zazw. wyższa; w Polsce przedrozbioro-wej wyższa izba sejmu wyłoniona pod koniec XV w. z rady król., reprezentująca magnaterię; z urzędu wchodzili tam biskupi, wojewodowie, kasztelanowie i niekt. najwyżsi dostojnicy centralni; z łac. senatus dosł. 'rada starców' od senex 'stary'.

Co senator krzesło wy, to nie drążkowy dawne przysł., w dawnej Polsce najwyżsi dostojnicy świeccy i duchowni zasiadali w senacie w krzesłach, a senatorowie niżsi stopniem lub tylko tytularni - na ławach, a gdy zbrakło miejsc - na poręczach i drążkach.

Senat akademicki organ najwyższej władzy w uczelni wyższej, złożony z rektora, prorektorów, dziekanów wydziałów i przedstawicieli rad wydziałowych.

Senat i lud rzymski zob. Rzymski. Senatorowie to dobrzy mężowie, senat zaś to złe zwierzę, łac. senatores boni viri, senatus autem mala bestia, przysł. staroż. Senatus consultum ultimum łac., u schyłku republiki rzymskiej uchwała senatu wprowadzająca stan nadzwyczajny i dająca konsulom władzę nieograniczoną w wypadku wielkiego niebezpieczeństwa wewn.

Podobne prace

Do góry