Ocena brak

SEN

Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011

Sen jest przeciwieństwem stanu czuwania; jest to stan obniżenia wrażliwości na bodźce i częściowej bezwładności organizmu oraz spowolnienia jego funkcji; połączony ze zniesieniem przytomności, występujący okresowo u człowieka oraz u zwierząt z wysoko rozwiniętym ośrodkowym układem nerwowym. Naczelną funkcją snu jest utrzymanie naszej równowagi psychicznej. W psychice sny mają funkcję kompensująca, pomiędzy podświadomością i jej częścią świadomą.

Sen fizjologiczny, stan czynnościowy układu nerwowego charakteryzujący się obniżeniem wrażliwości na bodźce, zanikiem aktywności ruchowej, zwolnieniem czynności serca, oddychania i in. funkcji fizjologicznych oraz czasową utratą świadomości (przytomność). Sen fizjologiczny jest niezbędny do życia i prawidłowego przebiegu procesów psychicznych.

Sen fizjologiczny występuje u człowieka i zwierząt w rytmie dobowym, na przemian z czuwaniem. Wyróżnia się dwie fazy snu: wolnofalową (NREM) i paradoksalną (REM), w której występują marzenia senne. NREM charakteryzuje się występowaniem w EEG fal o wysokiej amplitudzie i niskiej częstotliwości, co objawia się obniżeniem aktywności ruchowej (w tym ruchów gałek ocznych - stąd nazwa - non rapid eyes movement) i wszystkich czynności fizjologicznych.

Sen narkotyczny jest to utrata przytomności pod wpływem wysokich dawek leków nasennych, uspokajających, narkotyków, alkoholu lub in. związków chemicznych. W czasie snu narkotycznego może wystąpić niedrożność oddechowa i ośrodkowa niewydolność oddechowa. Sen narkotyczny zwykle mija po przejściu działania środków, które go wywołały (niedrożność dróg oddechowych).

Podobne prace

Do góry