Ocena brak

Self – system jako wtórny dynamizm (funkcje, sposób kształtowania się) w teorii Sullivana

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Dynamizm – względnie trwały wzorzec transformacji energii, który wielokrotnie cechuje dany organizm w jego trwaniu w postaci żywego organizmu (Sullivan).

Transformacją energii jest wszelka forma zachowania. Zachowanie może być:

Ponieważ dynamizm jest takim wzorcem który trwa i powtarza się przeto jest mniej więcej tym samym co nawyk. Dynamizmami o charakterze wyraźnie ludzkim są te które charakteryzują stosunki interpersonalne np. u dziecka , które obawia się obcych występuje dynamizm strachu. Każda nawykowa reakcja wobec jednej osoby lub większej liczby osób, czy to w postaci uczucia, postawy, zew. działania stanowi dynamizm. Większość dynamizmów służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb organizmu. Istnieje jeden wykształcający się w wyniku lęku, jest to dynamizm systemu jaźni – self -system.

Self -system to organizacja doświadczeń i wtórny dynamizm służący minimalizowaniu lub unikaniu lęku , opisuje on personifikację self złożoną z :

 • dobre ja

 • złe ja

 • nie ja (nie wchodzi w obszar świadomości)

Self – system jako wtórny dynamizm wynika z :

  1. podstawowego pragnienia posiadania „ dobrej strony mnie”,

  2. wzrastającej zdolności rejestrowania niepokoju w sytuacjach interpersonalnych,

  3. self- system jest produktem doświadczeń w kontaktach interpersonalnych,

  4. self- system ma zabezpieczać przed naruszeniem możliwości zaspakajania potrzeb,

  5. self- system jest angażowany wyraźnie wtedy, gdy istnieje możliwość pojawienia się niepokoju jako konsekwencji stosunków interpersonalnych.

Self –system jako strażnik bezpieczeństwa danej osoby ma tendencje do izolowania się od reszty osobowości, eliminuje informacje niezgodne z jego aktualna organizacją i w skutek tego nie odnosi korzyści z doświadczenia. Ponieważ jaźń broni daną osobę przed lękiem , przeto darzy się ją wielkim szacunkiem i chroni przed krytyką. Gdy wzrasta złożoność i niezależność systemu jaźni, chroni on daną osobę przed dokonywaniem obiektywnych ocen zachowania i zaciera oczywiste różnice między tym, czym dana osoba jest rzeczywiście, a tym czym jest według systemu jaźni. Aczkolwiek system jaźni służy użytecznemu celowi - redukcji lęku to jednak koliduje on ze zdolnością człowieka do konstruktywnego współżycia z innymi ludźmi.

(Self-system = system jaźni)

Do góry