Ocena brak

SELEKCJA I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA REPREZENTANTÓW

Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011

Współcześnie we wszystkich państwach partie zmonopolizowały proces reprezentacji w drodze wyborów. Kandydaci spoza partii mają niewielką szansę. Mieli oni szanse w II poł. XIX w. i w XX w. – był to okres cenzusów i okres masowych przekupstw. Wtedy to powstał terminkiełbasa wyborcza”, który dziś oznacza obietnice wyborcze. Kandydaci pozapartyjni mają szanse jedynie w jednomandatowych okręgach wyborczych. Partie wyłaniają kandydatów. Dawniej były kluby skupiające pewien krąg osób wpływowych, które były nieliczne, ale każdy z nich reprezentował silne wpływy w elektoracie. Oni sami uznawali, że będą czy nie będą kandydować. Partie te zanikły współcześnie.

Dziś kandydaci zgłaszani są przez lokalne władze partyjne bądź przez centralne władze partyjne. Wokół nominacji toczy się ostra walka polityczna.

Najczęściej funkcjonuje system polegający na tym, że kandydatów wysuwają organizacje terytorialne lub lokalne. Ci kandydaci ostatecznie są selekcjonowani i zatwierdzani przez władze centralne. W Wielkiej Brytanii odbywa się to przez władze lokalne, ale wszyscy kandydaci są akceptowani przez lidera partii,

Drugim systemem jest system amerykański, który wprowadza instytucję prawyborów: otwartych i zamkniętych. Prawybory zamknięte: przedstawia się kandydatów i członkowie partii głosują, kto uzyska najlepsze wyniki jest kandydatem. Prawybory otwarte: każdy bierze udział, toczy się kampania wyborcza. W łonie partii toczy się walka. Kto uzyska najlepsze wyniki jest kandydatem. Jeśli w prawyborach kandydat przegra wówczas nie ma szans. W wyborach parlamentarnych partia szuka kandydata i jeżeli wybierze kiepskiego to wówczas przegra.

Podobne prace

Do góry