Ocena brak

Sekwencja typów zbiorowości i dynamika ich krystalizacji

Autor /John Dodano /29.07.2011

Opisane dotychczas sześć odmian zbiorowości ludzkich można ująć na diagramie, który pokaże wyraźnie, jak każda kolejna odmiana jest bogatsza treściowo, spełnia więcej kryteriów, wyraża bardziej skomplikowany przejaw rzeczywistości społecznej.

Cecha definicyjna

Pojęcie socjologiczne

POPULACJA

ZBIÓR STATYSTYCZNY

KATEGORIA SOCJOLOGICZNA

KATEGORIA SPOŁECZNA

GRUPA SPOŁECZNA

ORGANIZACJA SPOŁECZNA

PODSTAWY INTEGRACJI

Podobne prace

Do góry