Ocena brak

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Praktyki stosowane w sektach

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

  • Pranie mózgu. Dość złożony proces psychologiczny mający zmienić świadomość danej osoby na inną, odpowiadającą filozofii danej grupy. Skutkiem tego procesu jest zmiana osobowości, zmiana systemu wartości, zmiana spojrzenia na świat, itd.  Proces ten można z grubsza podzielić na trzy części:

- rozmiękczenie, czyli podważenie dotychczasowego systemu wartości, podkopanie zaufania do siebie, rodziny, zanegowanie dotychczasowego sposobu widzenia świata, oraz pozbawienie możliwości rozróżniania dobra i zła.

- zmiana, czyli przeprogramowanie. Wpojenie nowych i jedynie słusznych zasad, ustalenie nowego systemu wartości, itd.

- scementowanie, czyli utrwalenie świeżo przyjętych postaw

Efekt: "produkcja" uśmiechniętych, ciężko pracujących ludzi, pozbawionych krytycznych pytań i wątpliwości.

  • Love bombing – czyli bombardowanie miłością. Jedna z technik stosowana przy werbunku nowych członków. Polega ona na otoczeniu danej osoby atmosferą miłości i życzliwości, co z kolei umożliwia bezkrytyczne przyjmowanie przekazywanych treści. Trzeba dodać, że kiedy dana osoba zostanie członkiem sekty, to "love bombing" się kończy i powraca szara (normalna) rzeczywistość.  Niektóre sekty amerykańskie stosują trochę zbliżoną praktykę (do wyżej opisanej) tzw. "love fishing", czyli po prostu werbowanie ludzi poprzez ich uwodzenie.

  • Kontrola czasu i życia osobistego. Adepci sekty nie mają czasu wolnego, cały czas mają natomiast wypełniony naukami, modłami, pracami na rzecz grupy, itd. Celem tego jest uniemożliwienie danej osobie rozmyślań nad tym, co jest jej przekazywane. Kontrola życia osobistego (intymnego) służy lepszemu podporządkowaniu osoby całej grupie (czyt: liderowi). W niektórych grupach nawiązanie głębszych kontaktów (na zasadzie małżeństwa) jest uzależnione od zgody lidera (w kościele Moona sam lider decyduje, kto dla kogo ma być partnerem). Korzystając z tej kontroli, niektóre grupy nakłaniają swoich członków do prostytucji, zbiorowych gwałtów.

  • Kontrola potrzeb jednostki. Sekta kontroluje podstawowe potrzeby człowieka (takie jak: jedzenie, ubranie, mieszkanie), co zwiększa zależność danej osoby od grupy.

Do góry