Ocena brak

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Cechy charakterystyczne sekty

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

  • Charyzmatyczne przywództwo. Grupa posiada lidera, posiadającego wizję wspólnoty. Występuje zazwyczaj jako pośrednik boga lub jego kolejne wcielenie (???). Lider w swoich decyzjach powołuje się na jedyną prawdę objawioną tylko jemu przez boga.

  • Bezgraniczne posłuszeństwo. Związane z poprzednią cechą. Członkowie sekty są winni bezgraniczne posłuszeństwo wobec swojego guru (lidera), włącznie ze sprawami osobistymi (intymnymi), często do śmierci włącznie (patrz: zbiorowe samobójstwo sekty Davida Koresha „Bractwo Dawidowe” 1993 w USA, zamach gazowy w Tokio, itd...).

  • Wspólnota dóbr. Członkowie sekty zobowiązani są zrzec się wszystkiego na rzecz grupy, także wszelkie dochody członka grupy są przeznaczone na rzecz sekty. Dzięki temu dana grupa jest się w stanie utrzymać. Oczywiście wspólnota dóbr zazwyczaj nie dotyczy tzw. guru (lub światłego kierownictwa sekty).

  • Język wewnętrzny. Grupa posługuję się specyficznym, wykształconym przez siebie językiem, niezrozumiałym dla ludzi spoza grupy. Służy to lepszemu odizolowywaniu od świata zewnętrznego.

  • Monopol na prawdę (zbawienie). Grupa jest przekonana, że tylko ona (jej guru) posiada całą prawdę, że tylko członkowie tej grupy będą zbawieni, natomiast wszyscy spoza grupy będą potępieni. Oczywiście to przywództwo sekty decyduje, kto będzie zbawiony, dodatkowo określenie "zbawienie" użyte tutaj, nie zawsze utożsamiane jest z chrześcijańskim znaczeniem tego słowa.

  • Wizja końca świata (Armaggedon). Grupa często szafuje tą wizją pozwalając sobie nawet na wyznaczenie daty końca świata. Chwyt ten umożliwia zwiększenie dyscypliny wśród członków grupy, a przy okazji likwiduje konieczność odpowiedzi na kłopotliwe pytania w stylu "co będzie później...".

  • Izolacja od świata zewnętrznego. Jest to chyba najbardziej widoczna cecha grupy. Izolacją członków ma na celu zerwanie wszelkich więzi łączących daną osobę z dotychczasowym życiem (z więziami rodzinnymi i małżeńskimi włącznie), czego skutkiem jest przejęcie nad daną osobą całkowitej kontroli. Od tego czasu jedyną rodziną członka sekty jest jego grupa. Oczywiście sekta dopuszcza kontakty ze "światem" w celu werbowania nowych adeptów i pozyskiwania środków finansowych.

Do góry