Ocena brak

SEKTOR PUBLICZNY A ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Wg. ‘Administracja publiczna’, J.Boc:

Administracja publiczna zajmuje się zarządzaniem sektorem publicznym. Nawzajem się przenikają. To adm, jest od wykonywania zadan publicznych.

a)zadania publiczne wykonywane przez organy administracji publicznej są określone normami prawa powszechnie obowiązującego

b)struktura organizacyjna organów administracji publicznej jest pochodną zadań publicznych. Struktury organizacyjne mają swoje uzasadnienie o tyle, o ile prawo przewiduje do wykonania określone zadanie publiczne.

c)wykonywanie zadań publicznych zawsze wiąże się z realizacją podstawowych publicznych praw podmiotowych obywateli.

d)działania organów admi. Publ, zawsze mają na celu bezpośrednio lub pośrednio wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją praw, wolności i obowiązków obywateli.

e)w wykonywaniu zadań publicznych organy adm, obowiązane są podejmowac działania jawne. Wyłączenie jawności-wyjatek.

Niekwestionowaną funkcją państwa (sektora publ.) i administracji jest interweniowanie w sytuacjach kryzysowych, takch jak np., kryzysy ekonomicne, społeczne, klęski żywiołowe itd. (Jest ona nie do przejęcia przez sektor prywatny) Tylko panstwo i administracja dysponuja odpowiednią organizacją i koniecznym władztwem, aby interweniowac w wypadkach nadzwyczajnych stanów, zapobiegac patologia społ, chronic obywateli.

Zajmuje się także sprawami i zadaniami niedochodowymi z punktu widzenia sektora prywatnego, a których brak spowodowałby paraliz społeczeństwa.

Najczęscie zadania adm. publ, wynikają z konstytucyjnie określonych obowiązków państwa, lub z konstytucyjnie określonych praw obywatela do określonej aktywności państwa.

Administracja nie może jednostronnie, kierując się względami ekonomicznymi czy politycznymi redukowac zadań publicznych, zawieszac ich wykonanie, przenosic obowiązek na inne podmioty.

Podobne prace

Do góry