Ocena brak

Sektor finansów publicznych

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Do sektora finansów publicznych zaliczamy:

  1. organy administracji rządowej

  2. organy kontroli państwowej

  3. sądy i trybunały

  4. jednostki samorządu terytorialnego oraz organy i związki

  5. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe, państwowe lub samorządowe jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe lub samorządowe osoby prawne z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych, banków państwowych, spółek handlowych oraz publiczne placówki naukowe i kulturalne, a także imiennie wskazane podmioty zajmujące się ochroną zdrowia.

Podobne prace

Do góry