Ocena brak

Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce - BANKI REGIONALNE

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Powstanie banków na szczeblu regionalnym stanowi rewolucję w dysponowaniu środkami państwowymi. Zdecentralizowane fundusze gromadzone przejściowo na rachunkach bankowych mogą stać się źródłem finansowania działalności kredytowej w danym regionie. Wzajemne świadczenie sobie usług jest formą działalności bankowej.

Tylko bankowość regionalna może być partnerem samorządu terytorialnego , który zapewnia samorządowi usługi bankowe , a także stwarza warunki do rozwoju podmiotów gospodarczych w regionie. Bankowość regionalna może lepiej znać specyfikę swojego środowiska, problemy i potrzeby społeczności lokalnej. Działając w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców i obsługując budżet samorządowy, bank regionalny staje się bardziej wiarygodny dla środowiska. Powinien on wspierać rozwój regionalnej przedsiębiorczości . W tak szerokim ujęciu współpracy między bankiem a samorządem można ocenić, czy przynosi ona korzyści obu stronom.

Zakres tej współpracy dotyczy w szczególności:

  • bezpiecznego i dochodowego przechowywania środków finansowych oraz dokonywania poleceń płatności

  • wspomagania rozliczania się samorządu terytorialnego z jego pracownikami

  • pomocy w restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych

  • organizowania obsługi emisji obligacji

  • udzielania gwarancji dla kredytów

  • operacji w zakresie faktoringu

Bank regionalny jest niezbędny, gdyż zapewnia nie tylko sprawną obsługę samorządu, ale także może zagwarantować zaspokojenie potrzeb finansowych w danym regionie. Akcentowanie wyłącznie sprawności w obsłudze finansowej samorządu oznacza brak zrozumienia dla tezy , że dla samorządu nie jest obojętne czy i na jakich warunkach będą finansowane potrzeby gospodarki regionu. Wzajemne powiązanie działalności na rzecz samorządu z wykorzystaniem tych środków dla podmiotów gospodarczych i ludności w tym regionie może zapewnić w znacznie większym stopniu bank regionalny niż banki uniwersalne. Szansa dla banków regionalnych w walce konkurencyjnej z bankami uniwersalnymi polega na tym, że bank regionalny może osiągać cele , obsługując wąski segment strategiczny sprawniej i skuteczniej, niż czynią to konkurenci działający w szerszej skali.

Podobne prace

Do góry