Ocena brak

Sekretera

Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012

Nazwa nadawana różnym odmianom
wielofunkcyjnych mebli skrzyniowych przeznaczonych
do pisania, które zastąpiły —> kabinet; we Francji
od kon. XVII w. różne odmiany występują najczęściej
pod nazwami złożonymi, jak np. secretaire en pente, a
abattant, en tombeau albo a dessns brise, a pansc i in., w
Anglii także różne meble określano jako secretary;

do
wielu z tych odmian nie odnosimy nazwy spolszczonej,
ograniczając ją najczęściej do odmiany zw. secretaire
a abattant, zawierającej w górnej części liczne
szufladki, skrytki lub przegródki widoczne po opuszczeniu
do poziomu zamykającej tę część przedniej
ścianki, służącej jako płyta do pisania, zwykle z szufladą
ponad płytą i częścią dolną (podstawą) rozwiązaną jako szafka lub komoda; występująca we
Francji od ok. poł. XVIII w.

(franc. secretaire)

Podobne prace

Do góry