Ocena brak

Sekretarze i podsekretarze

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Sekretarze i podsekretarze stanu są powoływani i odwoływani przez premiera na wniosek ministrów. Sekretarz pierwszy zastępca ministra: jemu w pierwszej kolejności rezerwuje ustawa o Radzie Ministrów: zastępować ministra może również podsekretarz ale tylko wtedy gdy sekretarz nie został powołany.

Ministrowie są obowiązani wskazać sekretarza lub podsekretarza stanu odpowiedzialnego za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w ministerstwie lub urzędzie centralnym, chyba że koordynację tych spraw zapewniają osobiście. Do tak wyznaczonego sekretarza lub podsekretarza stanu należy czuwanie nad właściwą realizacją obowiązków wobec Sejmu i Senatu w odrębnie ministerstwa lub urzędu centralnego bieżąca informacja lub analiza przebiegu prac parlamentarnych w sprawach dotyczących ministra lub centralnego organu administracji państwowej.

Zadaniem Sekretarza jest koordynacja realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu oraz uczestnictwa przedstawicieli Rady Ministrów w pracach parlamentarnych, a także zapewnieniem właściwego przedstawicielstwa i reprezentacji Rządu w pracach parlamentarnych. Zadania te sekretarz realizuję dzięki Departamentowi Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podobne prace

Do góry