Ocena brak

Sejmik samorządowy

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Jest to obligatoryjna, wspólna reprezentacja gmin danego województwa. Sejmik tworzą delegaci wybierani z poszczególnych gmin w głosowaniu tajnym, spośród radnych. Liczba delegatów każdej gminy zależy od liczby mieszkańców. Rada może odwołać swego delegata do sejmiku większością 2/3 głosów. Do zadań sejmiku należy:

- współdziałanie z wojewodą

- ocena działalności adm. rządowej w województwie

- reprezentowanie interesów gmin

- mediacja w sprawach spornych między gminami

- możliwość składania interpelacji do wojewody, który musi udzielić nań odpowiedzi w terminie 30 dni (nadzór w stosunku do gmin)

Koszty działania sejmiku ponoszą gminy. Budżet i wysokość składek ustala sam sejmik. Uchwały sejmiku podlegają nadzorowi Prezesa R.M.

Podobne prace

Do góry