Ocena brak

SEEHUND - miniaturowy okręt podwodny

Autor /malolat Dodano /28.02.2011

Najlepszy niemiecki miniaturowy okręt podwodny, okazał się gro­źnym przeciwnikiem alianckiej że­glugi. Pierwszą jednostkę zwodo­wano na początku września 1944 r. W tym samym miesiącu zbudowa­no jeszcze 3 jednostki, w paździer­niku - 35, listopadzie - 61, gru­dniu - 71. Do końca kwietnia 1945 r. zwodowano ogółem 285 miniaturowych okrętów Seehund. Ich kon­strukcja okazała się udana. Były stabilne i zwrotne, trudne do wy­krycia przez radar, a w razie nie­spodziewanego ataku z powietrza mogły skryć się pod wodą w ciągu 3-5 s (duży okręt podwodny potrze­bował na tę operację 40-45 s). By­ło to możliwe dzięki zastosowaniu urządzenia pozwalającego utrzy­mać pracę silnika dieslowskiego na głębokości nawet do 10 m. Zanu­rzone, nie musiały obawiać się bomb głębinowych, gdyż fale wy­buchowe opływały ich niewielkie kadłuby.

Chrzest bojowy wypadł tragicznie dla załóg okrętów, których najwięk­szą wadą była niestabilność przy stanie morza powyżej 4" Beauforta. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 1945 r. z 18 okrętów zmierzających do ujścia Skaldy 16 zatonęło na wzburzonym morzu. Według danych brytyjskich (wy­dają się zaniżone) okręty Seehund wykonały 142 misje bojowe, pod­czas których zatopiły 9 jednostek alianckich o łącznym tonażu 18 451 BRT oraz uszkodziły 3 jednostki o łącznym tonażu 18384 BRT. Według danych nie­mieckich okręty tego typu zatopi­ły jednostki o łącznym tonażu 120 000 BRT. Największym suk­cesem było zatopienie 23 lutego 1945 r. francuskiego niszczyciela La Combattante (przedtem brytyj­ski Haldoń).

Z wybudowanych 285 okrętów, które operowały głównie z bazy w Ijmuiden, prawdopodobnie 32 zostały zatopione przez alian­tów, 100 dostało się w ręce prze­ciwnika, pozostałe zostały zni­szczone same załogi lub zatonęły z innych przyczyn.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

załoga   2 osoby

wyporność podwodna14,7 l

silnik dieslowski o mocy 60 KM

silnik elektryczny AEG o mocy 25 KM

długość  11,9 m

średnica   1,7 m

prędkość w zanurzeniu 6 węzłów

prędkość na powierzchni 7,75 węzła

zasięg w zanurzeniu 63 Mm (przy prędkości 3 węzłów)

zasięg na powierzchni 300 Mm (przy prędkości 7 węzłów)

2 torpedy kal. 533 mm

Podobne prace

Do góry