Ocena brak

Sędzia w prawie rzymskim

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Druga faza procesu (apud iudicem ) zwyczajnego odbywała się przed sędzią jednostkowym lub sądem kolegialnym.

Sędzia jednostkowy (iudex unus ) był typową postacią procesów zwyczajnych. Była to osoba prywatna (iudex privatus ) powoływana do rozstrzygnięcia konkretnego sporu. Sędziego powoływała magistratura, a uprawnienie do wydania wyroku udzielał pretor.

Sędziów powoływano z listy tworzonej w okresie republiki przez pretora, a w okresie pryncypatu – cesarza. Wybór polegał na porozumieniu stron , bądź losowaniu.

Podobne prace

Do góry