Ocena brak

SECESJA

Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012

Oddzielenie się, odłączenie, odseparowanie, zwł. od pewnej grupy, organizacji.

Styl w sztuce i kulturze art. w okresie 1880-1910, zwrócony przeciw tendencjom akademickim i historycznym sztuki, przeciw XIX-wiecznym naśladownictwom dawnych stylów i eklektyzmowi, charakteryzujący się w plastyce bogactwem ornamentacji i dekoracyjną stylizacją, asymetrią, płynnością linii, pastelowymi barwami, motywami roślinnymi (irys, kalia, lilia wodna).

Nazwa nm. i austr. ugrupowań artystów występujących przeciw oficjalnej sztuce akademickiej (Monachium 1892; Wiedeń 1897; Berlin 1899).

W historii USA odłączenie się stanów południowych od Unii w 1861, które doprowadziło do wybuchu tzw. wojny secesyjnej, ang. Ci vii War 'wojna domowa' 1861-65; z łac. secessio 'wycofanie się; odstąpienie; odejście; opuszczenie Rzymu przez plebejuszy (w 494, 449 i 289 pne.) jako wyraz protestu przeciw uciskowi ze strony patrycjuszy', por. Liwiusz, 2, 32.

Podobne prace

Do góry