Ocena brak

Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu - METODY SELEKCJI BEZPOŚREDNIEJ

Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011

Stosowane w przypadku gdy znany jest bezpośredni efekt fenotypowy klonowanego genu - gdy jego ekspresja powoduje zmiany morfologiczne lub fizjologiczne transformowanych komórek. Założeniem tego typu screeningu jest ekspresja klonowanych genów w komórkach gospodarza.

Przykłady :

- Poszukujemy genu kodującego b galaktozydazę , po transformacji komórek E.coli bankiem genów i wysianiu ich na podłoże z X-gal - związek , który spowoduje niebieskie zabarwienie kolonii wytwarzających ten enzym. Ponieważ do transformacji używamy komórek nie wytwarzających tego enzymu to jedynie te klony komórek , do których trafił wektor z poszukiwanym genem staną się niebieskie.

- Komplementacja mutacji : poszukujemy gen kodujący jeden z enzymów na szlaku biosytnezy argininy u drożdży , transformujemy szczep drożdży arg_ i wysiewamy na pożywkę bez argininy. W tym przypadku wyrosną tylko te komórki , w których będzie eksprymowany gen kodujący odpowiedni enzym z tego szlaku.

- Poszukujemy genu kodującego hemolizynę , bank genów wysiewamy na podłoże z krwią. Klon zawierający poszukiwany gen ujawni fenotypowy efekt hemolizy erytrocytów wokół kolonii.

Podobne prace

Do góry