Ocena brak

Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu

Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011

Gdy zależy nam na wyodrębnieniu pojedynczego , konkretnego genu jakiegoś organizmu to po utworzeniu banku genów tego organizmu i stransformowaniu nim odpowiednich komórek gospodarza należy zidentyfkować klon komórek , w którym znajduje się gen. Przeszukiwanie jest zazwyczaj bardzo pracochłonne.

Testowanie polega na wysiewaniu na szalki komórek gospodarza np. bakterii z plazmidami badź fagami w takim stężeniu aby możliwe było odróżnienie poszczególnych kolonii lub łysinek. Liczba tych szalek jest w najlepszym przypadku rzędu kilkaset a dochodzi nawet do kilku tysięcy. Wybór metody screeningu jest uzależniony od szeregu czynników.

Podobne prace

Do góry