Ocena brak

Ścieżka kursu walutowego

Autor /Carmen Dodano /14.04.2011

 

Ścieżka kursu walutowego - opartego na parytecie siły nabywczej (PSN) - jest to taka ścieżka nominalnego kursu walutowego, na której realny kurs walutowy jest utrzymywany na stałym poziomie w określonym przedziale czasu.

Podobne prace

Do góry