Ocena brak

Ściana tylna przedsionka prawego

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

W ścianie tylnej znajdują się dwa otwory. Większy jest ujściem żyły głównej dolnej, mniejszy — zatoki wieńcowej. Ujście ż. głównej dolnej od dołu i od strony prawej otacza fałd, pozostałość prawej zastawki embrionalnej zatoki żylnej, tzw. zastawka żyły głównej dolnej (lakula v. cavae inferioris x). Zastawka ta może być bardzo mała lub może jej nawet zupełnie brakować, lub też może być silnie rozwinięta i często przedziurawiona licznymi drobnymi otworkami. Przeważnie ma ona kształt sierpowaty i sięga aż do dołu owalnego w przyśrodkowej ścianie przedsionka. W sercu płodu zastawka ta ma duże znaczenie dla kierunku prądu krwi; zwraca ona bowiem prąd krwi z żyły głównej dolnej ku przegrodzie międzyprzedsionkowej, w której znajduje się wtedy jeszcze otwór owalny, wiodący do przedsionka lewego. U dorosłego zastawka jest tworem szczątkowym bez większego znaczenia. Ujście ż. głównej górnej w ogóle nie ma urządzenia zastawkowego. Krew więc bez przeszkody może cofać się do obu żył głównych wówczas, gdy ciśnienie w przedsionku jest większe niż w żyłach, jak to się zdarza w przypadkach niedomykalności zastawki trójdzielnej. Powyżej ujścia żyły głównej dolnej między nim a ujściem żyły głównej górnej w ścianie tylnej przedsionka znajduje się guzek międzyżylny (tuberculum intemenosum 2), niekiedy bardzo słabo zaznaczony, wywołany pasmem mięśniowym. Bezpośrednio poniżej zastawki żyły głównej dolnej w kącie między dolną a przyśrodkową ścianą przedsionka leży ujście zatoki wieńcowej. Ujście to ze strony prawej ograniczone jest fałdem, tzw. zastawką zatoki wieńcowej (valvula sinus coronarii 3). Jest ona również tworem szczątkowym i tak jak zastawka żyły głównej dolnej jest pozostałością prawej zastawki zatoki żylnej. Zastawka zatoki wieńcowej jest bardzo zmienna, często tworzy tylko wąskie pasemko, czasem cienką błonkę, nieraz sitkowato podziurawioną, mogącą przykrywać cale ujście zatoki wieńcowej.

Podobne prace

Do góry