Ocena brak

Ściana przyśrodkowa czaszki

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Ściana przyśrodkowa (paries medialis) jest ustawiona prawie strzałkowo. Składa się ona, idąc od przodu do tyłu: 1) z tylnego odcinka wyrostka czołowego szczęki, 2) z kości łzowej, 3) z blaszki oczodołowej kości sitowej i 4) z małej części powierzchni bocznej trzonu kości kii-nowej położonej do przodu od kanału wzrokowego. Między tymi kośćmi przebiegają pionowo trzy szwy (suturae: lacrimomaxillaris, lacri-moethmoidalis et sphenoethmoidalis), a na granicy ściany górnej i przyśrodkowej trzy szwy poziome: między kością czołową i łzową (sutura frontolacrimalis)t między kością czołową a blaszką oczodołową kości sitowej (sutura frontoethmoidalis), wreszcie między kością czołową a klinową (sutura sphenofrontałis). W szwie czołowo-sitowym leży otwór sitowy przedni i tylny (foramen ethmoidale anterius et posterius), przez które biegną naczynia i nerwy tej samej nazwy. Z przodu widzimy dół woreczka łzowego (fossa sacci lacrimalis), a do tyłu od niego biegnie grzebień łzowy tylny (crista lacrimalis poste-7*?or), do którego przyczepia się część łzowa mięśnia okrężnego oka.

Podobne prace

Do góry