Ocena brak

Ściana przednia żołądka

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Ściana przednia żołądka wzdłuż całej krzywizny mniejszej na znacznej przestrzeni przylega 1) do wątroby (facies hepatica), a w szczególności do płata lewego i do płata czworobocznego; pęcherzyk żółciowy przylega do odźwiernika. Sprawy chorobowe przechodzą nieraz z łatwością z żołądka na wątrobę i odwrotnie. Po stronie lewej krzywizna żołądka większa graniczy ze śledzioną. Dno i znaczny odcinek trzonu żołądka po stronic lewej przylegają 2) do przepony (facies diaphragmatica). Tylko niewielka trójkątna część ściany przedniej żołądka między brzegiem przednim wątroby a lewym łukiem żebrowym (wzdłuż krzywizny większej) przylega bezpośrednio 3) do przedniej ściany brzucha (facies libera); nosi ona nazwę pola żołądkowego. Pole to jest dostępne wymacaniu przez drugi segment mięśnia prostego brzucha. Pole żołądkowe ograniczone jest linią poziomą łączącą dolne punkty obu łuków żebrowych (końce 10 żeber) i linią skośną łączącą dolny punkt prawego łuku żebrowego ze środkiem lewego łuku żebrowego. Tutaj chirurg przecina przednią ścianę brzucha, żeby uzyskać dostęp do żołądka. Pusty żołądek w stanie skurczu może całkowicie odsunąć się od przedniej ściany brzucha; na pole żołądkowe zachodzi wtedy okrężna poprzeczna, która wstępuje ku górze.

Podobne prace

Do góry