Ocena brak

Ściana pochwy

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Ściana pochwy jest mniej więcej tej samej grubości (3 mm) co ściana jelita krętego; grubość jej ulega jednak znacznym wahaniom zależnie od stanu rozluźnienia. Z powodu bogactwa włókien sprężystych i gładkich komórek mięśniowych jest ona bardzo rozciągliwa i kurczliwa o czym już wspominaliśmy. U kobiety ciężarnej ściana pochwy silnie rozluźnia się i może się silniej rozciągać, tak że obejmuje główkę rodzącego się płodu.

Ściana pochwy składa się z trzech warstw: r) błony zewnętrznej, 2) błony mięśniowej i 3) błony śluzowej.

Błona zewnętrzna zbudowana z tkanki łącznej w górnej części jest w iotka, ku dołowi staje się bardziej zbita, podobnie jak tkanka łączna przestrzeni odbytniczo-pochwowej i pęcherzowo — czy cewkowo-pochwowej, które przylegają do niej .

Błona mięśniowa ściany pochwy zbudowana oczywiście z mięśniówki gładkiej jest bogato przetkana tkanką łączną, zwłaszcza włóknami sprężystymi. Składa się ona 7. nieregularnie ułożonych pęczków w większości podłużnych i słabych pęczków wewnętrznych przebiegających okrężnie; u góry, u nasady pochwy przedłuża się w mięśniówkę macicy, u dołu w przejściu przez przeponę moczowo-płciową miesza się z poprzecznie prążkowaną mięśniówką dna miednicy, gdzie częściowo przenika do przegrody cewrkowo-pochwowej, a powyżej krocza promieniuje w kierunku odbytnicy (ni. odbytniczo-pochwowy) do przegrody odbytniczo-pochwowej. Warstwa podłużna mięśniówki wykazuje niewielkie zgrubienie wzdłuż przedniej i tylnej ściany, gdzie zawiera obfite sploty żylne; zgrubienia te wywołują podłużne wzniesienie błony śluzowej ściany pochwy, tzw. slupy zmarszczek, przedni i tylny ; w czasie pobudzenia płciowego sploty żylne mogą silniej się wypełniać i wywoływać obrzmienie słupów. Układ pasm mięśniowych nie jest dokładnie znany, jednak musi on być tego rodzaju, że w czasie porodu pasma te rozsuwają się i nie przerywają.

Błona śluzowa bez ostrej granicy łączy się z błoną mięśniową. Błona śluzowa ma zabarwienie szaroczcrwonawc, w odróżnieniu od żywej czerwonej barwy błony śluzowej macicy. Składa się ona z nabłonka i blaszki właściwej.

Nabłonek jest to dość gruby wielowarstwowy nabłonek płaski podobny do naskórka, lecz nie zrogowaciały; zaznaczają się tu tylko ślady zrogowacenia, nie ma zaś prawdziwych zrogowaciałych łusek jak w skórze. W chorobowym rozluźnieniu ściany pochwy, które może prowadzić do wypadnięcia pochwy na zewnątrz ('prolapsus uąęinae), wypad ni ę ta część błony śluzowej pokrywa się warstwą zrogowaciałą. U góry przy ujściu macicy nabłonek pochwy przechodzi w nabłonek szyjki macicy, u dołu przy ujściu pochwy — w nabłonek przedsionka pochwy, wyposażony już w delikatną warstwę zrogowaciałą. W głębokich warstwach nabłonka komórki magazynują ziarenka gliko-genu. klóre dostają się do wydzieliny pochwy wraz z łuszczeniem się powierzchownych warstw nabłonka.

Blaszka właściwa błony śluzowej jest jędrna, zaopatrzona w wysmukłe brodawki głęboko wnikające w nabłonek. Jc.st ona obficie wyposażona we włókna sprężyste i dlatego bardzo rozciągliwa. Blaszka właściwa zawiera liczne limfocyty, które wnikają również w nabłonek; tu i tam mogą one nawet wytwarzać skupienia podobne do grudek chłoń-nych. Błona śluzowa nie ma gruczołów z wyjątkiem nielicznych, niestale występujących u górnej części pochwy podobnych do gruczołów szyjki macicy.

Podobne prace

Do góry