Ocena brak

Ściana pęcherzyka żółciowego

Autor /abibigail Dodano /10.01.2012

Ściana pęcherzyka żółciowego składa się z dwóch warstw na stronie górnej, przylegającej do wątroby; z trzech zaś — na stronie dolnej, przylegającej do jelit.

Błona śluzowa skierowana do światła pęcherzyka wytwarza liczne fałdy, których wysokość zmienia się w zależności od stanu wypełnienia pęcherzyka; fałdy te w niemałym stopniu przyczyniają się do zwiększenia powierzchni błony śluzowej. Układają się one siatkowato i ograniczają dołki, na których dnie widoczne są niższe fałdziki. Nabłont k błony śluzowej pęcherzyka jest wysoki jednowarstwowy wałeczkowaty; jego komórki pokryte są brzeżkiem prążkowanym; zawierają one liczne ziarenka zasadochłonne i kwasochłonne, które przypuszczalnie wydzielają śluz. Prawdziwe gruczoły śluzowe sięgające w obręb blaszki właściwej (lamina propria) występują tylko w szyjce, nie rna ich w trzonie ani na dnie pęcherzyka. Komórki nabłonka. tak samo jak komórki jelita grubego, wchłaniają wodę; żółć w pęcherzyku zostaje 2—4-krotnie zagęszczona. Oprócz wody nabłonek resor-bujc również sole, a wydziela, jak już wspomniano, śluz, który chroni również nabłonek przed macerującym działaniem żółci. Na zwłokach nabłonek zawiera barwniki żółciowe, ponieważ zaraz po śmierci komórki stają się przepuszczalne dla żółci. W pęcherzyku występują często głębokie przewody wysłane nabłonkiem takim samym jak powierzchnia błony śluzowej; przewody te nieraz wchodzą głęboko w ścianę pęcherzyka w obręb błony mięśniowej. O przewodach zbaczających, które prowadzą bezpośrednio z wątroby do pęcherzyka, wspominaliśmy wyżej.

Błona mięśniowa, utworzona z komórek mięśniowych gładkich, jest u człowieka w porównaniu ze zwierzętami słabo rozwinięta i luźno ułożona, ponieważ przenikają ją liczne pęczki tkanki łącznej włóknistej. Włókna mięśniowe układają się w prawo- i lewostronne spirale. Włókna zewnętrzne tworzą poprzecznie ułożone sieci śrubowato krzyżujących się wiązek; włókna wewnętrzne spiralnie wstępują ku górze z dna .pęcherzyka i przechodzą we włókna zewnętrzne. Poszczególne wiązki sięgają podnabłonkowo, w obręb błony śluzowej, gdzie kończą się sprężystymi ścięgienkami i biorą udział w wytwarzaniu fałdów błony śluzowej.

Błona surowicza stanowi trzecią, zewnętrzną warstwę ściany pęcherzyka; powierzchnia pęcherzyka skierowana do wątroby jest jej pozbawiona i złączona z nią tkanką łączną torebki Glissona. Wiotka tkanka podsurowicza łączy błonę mięśniową z błoną surowiczą; dzięki tkance podsurowiczej błona surowicza może się dostosować do stanu wypełnienia narządu.

Podobne prace

Do góry