Ocena brak

Ściana górna czaszki

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Ściana górna (paries superior), strop oczodołu, jest nieco wklęsła i gładka, ustawiono poziomo; jest ona utworzona przez 1) część oczodołową kości Czołowej i 2) przez skrzydło mniejsze kości klinowej. Między obiema tymi kośćmi jest widoczna część szwu klinów o-czołowego (sutura sphenofrontalis). W części przednio-bocznej, silniej wklęśniętej, znajduje się dół gruczołu łzowego (fossa glandulae lacrimalis) dla gruczołu łzowego, a w części przednio-przyśrodkowej stropu — dołek bloczkowy (fovea trochlearis), rzadziej — kolec bloczkowy (spina trochlearis), służący do przyczepu chrzęstnego bloczka, dokoła którego owija się ścięgno mięśnia skośnego górnego gałki ocznej. Brzeg nad oczodołowy (margo supraorbitalis) leży nieco niżej od stropu, wskutek czego narzędzie chirurga, które należy prowadzić wzdłuż ściany górnej, musi brzeg ten wyminąć.

Podobne prace

Do góry