Ocena brak

Ściana boczna czaszki

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Ściana boczna (paries lateralis) jest ustawiona pionowo i skierowana skośnie bocznie i do przodu; jest ona utworzona przez powierzchnie oczodołowe 1) kości jarzmowej i 2) skrzydła większego kości klinowej. Obie te części połączone są szwem klinów o-jarzmowym (sutura sphenozygomatica), który u dołu kończy się na przednim końcu szczeliny oczodołowej dolnej. Na granicy ściany bocznej i górnej biegnieszew czołowo-jarzmowy (sutura frontozygomatica) i klinowo--czołowy (sutura sphenofrontalis), a dalej ku tyłowi, w pobliżu szczytu oczodołu, znajduje się szczelina oczodołowa górna (fissura orbitalis superior). Jest ona położona w obrębie kości klinowej, ograniczona bocznie skrzydłem większym, od góry skrzydłem mniejszym, a przyśrodkowo i od dołu trzonem kości. Szczelina oczodołowa górna łączy oczodół ze środkowym dołem czaszki . Na granicy ściany bocznej i dolnej na znacznej przestrzeni między skrzydłem większym kości klinowej a szczęką leży szczelina oczodołowa dolna (fissura orbitalis inferior)', bocznie jest ona ograniczona albo małym wyrostkiem jednej z obu tych kości, albo też kością jarzmową. Z oczodołu prowadzi ona bocznie do dołu podskroniowego, przyśrodkowo do dołu skrzydłowo-podniebiennego; w większości swej, tak samo jak szczelina oczodołowa górna, zamknięta jest tkanką łączną i okostną . Na powierzchni oczodołowej kości jarzmowej jest widoczny pojedynczy lub podwójny otwór jarzm o-wo-oczodołowy (foramen zygomaticoorbitale), drążący na powierzchnię policzkową twarzy oraz do dołu skroniowego i zawierający gałązki nerwu jarzmowego (V2).

Podobne prace

Do góry