Ocena brak

Ściąga ze starożytnej Grecji

Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011

ATENY

Warunki naturalne: południe Europy, klimat umiarkowany śródziemnomorski, bardzo rozwinięta linia brzegowa, marmur, drewno, srebro, złoto.

Zajęcia ludności: hodowla kóz, owiec, handel, przetwarzanie surowców

Początki cywilizacji: kultura minojska 2/3 tysiąclecie na Krecie, kultura mykeńska, Grecja klasyczna 7 - 3 wiek

Wielka kolonizacja. Zasięg; wybrzeża może śród., czarnego, Azja Mniejsza i wyspy Ważne kolonie; Italia, Syrakuzy, Bizancjum, Neapol, Massilia, Eleja Skutki:

Reformy;

Solon. 594 koniec długów, wykupienie niewolników, podział ludzi na 4 klasy od majątku, rada 400, eklezja

Klejstenes 507 demokracja, podział terytorialny na 10 fyrii, rada 500 - 50 z fyrii, eklezja, sąd skorupkowy

Kultura

Igrzyska pierwsze w 776. olimpiada - okres między. Kolumny; doryckie - proste, jońskie ślimaczki, korynckie - skomplikowane

SPARTA

Ludność; Periojkowie - 50 tyś. Wolni, bez praw publicznych, heloci 150 - 200 chłopi, pół-niewolnicy, spartiaci 25.

Ustrój; 2 królów, geruzja - 28 po 60 roku+ królowie. Raz do roku zgromadzenie spartiatów - bez znaczenia, wybierali 5 ofarów na 1 rok faktycznie rządzących państwem razem z geruzją. Sparta nie ma ustroju żadnego ze znanych.

WOJNY GRECKO PERSKIE

Powstanie w Milecie 490 pomoc Aten

1 kampania 490 Maraton, grekami dowodził Miltades 2 kampania Kserkses 480, bitwa w Termopile

po.

Wojna peloponeska między Atenami i Spartą 431 - 404. W Macedonii - Filip 2. W połowie 4 wieku zaczął podporządkowywać sobie miasta. W opozycji Ateńskiej - Demostenes. Bitwa pod Cheroneją w 338 decydująca.

Alexander

Przekroczenie Dardaneli 34, Sardes, Issos 333, Syria i Palestyna, Tyr - największy port, Egipt 332, bitwa pod Gałganellą 331 zajął Mezopotamię i Persję właściwą. 323 - śmierć Alaxa.

Podobne prace

Do góry