Ocena brak

SCHWEINFURT - naloty 1943 r.

Autor /malolat Dodano /28.02.2011

Miasto nad Menem w środkowej części Niemiec stało się celem na­lotów amerykańskich samolotów zmierzających do zniszczenia pię­ciu fabryk łożysk tocznych, których produkcja miała istotne znaczenie dla niemieckiego przemysłu lotni­czego. W pierwszym nalocie pro­wadzonym 17 sierpnia 1943 r. wzięło udział 376 samolotów z 8 ar­mi i lotniczej, z których 146 bom­bowców skierowano na pobliski Regensburg, gdzie znajdowały się zakłady lotnicze Messerschmitta; 146 z nich zostało strąconych przez myśliwce i naziemną obronę prze­ciwlotniczą.

Do drugiego nalotu 14 października 1943 r. skierowano 291 samolotów, z których 60 zosta­ło strąconych a 142 poważnie uszkodzone, co stanowiło 9,1% strat (przeciętne straty nie przekra­czały 4%). Z tego względu wstrzy­mano dalsze naloty, uznając, że ce­le w Schweinfurcie są zbyt dobrze bronione.

Podobne prace

Do góry