Ocena brak

Scherza, ballady i nokturny

Autor /KotFilemon Dodano /10.04.2013

Chopina Scherza, ballady i nokturny Chopina sa niemal psychicznym portretem kompozytora-romantyka, człowieka towarzyskiego, ale duchowo odizolowanego (emigracja!),osamotnionego, twórcy o naturze arcysubtelnej, jake odmiennej od zaborczego Wagnera.Scherza Chopina wywodza sie z fantazji i nastrojowosci.

Do tych elementów kompozytordodaje wielka sile witalna i nute smutku (trzy najbardziej udane scherza — h-moll 7. melodiaLulaje Jezuniu, b-nioll i cis-moll — ujete sa w tonacjach molowych). Ballady i nokturny saspontanicznie poetyckie. Byc moe, w balladach odzywaja sie echa ballad Mickiewicza;wszystkie sa ujete w spokojnym takcie na 6. pełne melancholijnego liryzmu, doskonale wformie dzieki posłueniu sie elementami sonatowymi czy ronda.

Nokturny wzorowane sa nautworach Fielda, sa jednak od tych wzorów bogatsze, zwłaszcza w ornamentalnej melodyce isubtelnym kolorycie harmonicznym. Tu te nalea impromptus Chopina, wzorowane napodobnych utworach Schuberta, do konca wykoncypowane mistrzowsko pod wzgledemwyrazu i formy (pisane w duych odstepach czasu, sa jednak motywicznie jakby pokrewne).

Podobne prace

Do góry