Ocena brak

SCHARNHORST - okręt

Autor /malolat Dodano /28.02.2011

Niemiecki pancernik zwodowany w Wilhelmshaven w październiku 1936 r., służbę rozpoczął 7 stycznia 1939 r. W listopadzie 1940 r. w cza­sie krótkiego wypadu (dowódca kmdr Kurt Caesar Hoffmann) na Atlantyk, działając razem z pancer­nikiem *Gneisenau, zatopił brytyj­ski krążownik pomocniczy Rawal-pindi. 9 kwietnia 1940 r., uczestni­cząc w agresji na *Norwegię,stoczył pojedynek z pancernikiem *Renown, przerwany ze względu nazłą pogodę. 9 czerwca 1940 r.w czasie bitwy koło wyspy Jan Ma-yen zatopił lotniskowiec *Glorious,lecz odniósł duże uszkodzenia (ma­szyn i jednej wieży artyleryjskiej) w wyniku trafienia torpedą wy­strzeloną przez niszczyciel brytyj­ski *Acasta. Po remoncie wyruszył z Gneisenauem na Atlantyk, ale ze względu na uszkodzenie przez fale drugiego pancernika zawrócił do bazy.

22 stycznia 1941 r. także wraz z Gneisenauem wyszedł w rejs, w czasie którego do 22 marca oby­dwa okręty zatopiły i zagarnęły 22 jednostki o łącznym tonażu 115 600 BRT. 24 lipca został uszko­dzony wybuchami trzech bomb (dwie inne nie eksplodowały) pod­czas pobytu w La Pallice i następnie przeszedł do Brestu w celu napra­wy.

W lutym 1942 r. w czasie rejsu z Brestu (*Cerberus) do portów nie­mieckich (był wówczas okrętem flagowym adm. Ottona Ciliaxa) dwukrotnie wszedł na miny (pierw­szy wybuch zatrzymał jego maszy­ny na ok. 30 minut) i ciężko uszko­dzony dotarł do portu w Wilhelms-haven. W marcu 1943 r., po dwukrotnych nieudanych próbach, przedostał się do Norwegii. 25 gru­dnia 1943 r. w osłonie 5 niszczycie­li opuścił Altenfiord w celu zaata­kowania konwoju „JW-55B".26 grudnia o godz. 8.40 został wykryty przez radar krążownika Belfast; wielokrotnie atakowały gobrytyjskie okręty.

O godz. 19.28,już znacznie uszkodzony pociskami i torpedami, został zatopiony poci­skami wystrzelonymi przez pancer­nik *Duke of York i torpedami krą­żownika Jamaica; zatonął z 1993członkami załogi oraz dowódcąkmdr. Fritzem Hintzem.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE  (1939 r.)

wyporność  31 850 t

długość   234,9 m

szerokość   30 m

zanurzenie   8,2 m

prędkość  31,5 męzła

9 dział (3 x 3) kal. 280 mm

12 dział kal. 150 mm

14 dział przeciwlotniczych kal. 105 mm

16 dział przeciwlotniczych kal. 37 mm

34 działka przeciwlotnicze kal. 20 mm

4 wodnosamoloty

Podobne prace

Do góry