Ocena brak

SCHARAKTERYZUJ WYWIAD, ANKIETĘ I POMIAR SOCJOMETRYCZNY

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

WYWIAD - to metoda polegająca na przeprowadzeniu rozmowy z wybranym respondentem , w toku której próbuje się uzyskać jego odpowiedz na pewien zestaw pytań.

WYWIAD JEST JEDNA Z NAJBARDZIEJ ELASTYCZNYCH I WNIKLIWYCH METOD BADAWCZYCH , POZWALAJACYCH SZYBKO SIEGNAC W PRZESZLOSC I ODTWORZYC SUBIEKTYWNA STRONE ZYCIA LUDZKIEGO.

ZALETY:

 • daje możliwość obserwowania respondenta w jego reakcjach na zadane pytanie

 • pozwala określić motywy, potrzeby, aspiracje pracowników

ANKIETA – jest swoista , sformalizowana, pisemna forma wywiadu . Od wywiadu ankietę rożni tylko to , ze odpowiedzi na postawione pytania sam badany rejestruje. Ankieta należy współcześnie do najczęściej używanych i nadużywanych technik badawczych.

ZALETY:

 • szybkie tempo gromadzenia danych

 • możliwość zebrania danych niedostępnych innymi technikami oraz zapewnienie anonimowości respondenta

WADY:

 • w każdej zbiorowości istnieje spory odsetek osób nie będących w stanie należycie wypełnić ankiety, przy czym im ankieta jest trudniejsza , tym odsetek ten wzrasta

WYWIAD I ANKIETA S.A. METODAMI POZWALAJACYMI NA ODZWIERCIEDLENIE OBIEKTYWNYCH STANOW SPOLECZNYCH W SPOSÓB SUBIEKTYWNY.

POMIAR SOCJOMETRYCZNY- ( zwany również testem socjometrycznym ) jest metoda pozwalająca na stosunkowo szybki poznanie wzajemnych oddziaływań zachodzących miedzy poszczególnymi członkami załogi w małych grupach pracowniczych , na przykład brygadach, sekcjach. Technika szczególnie przydatna w polityce kadrowej , jeśli chcemy kształtować zespoły pracownicze, w których szczególna role odgrywają postawy współpracy i współdziałania. Pomiar socj. Pozwala określić:

 • zachowania i upodobania członków grupy

 • zdolność grupy do realizacji zadań

 • strukturę społeczna grupy

 • zmiany ilościowe w niej zachodzące

 • rysujące się w grupie podziały

 • przedstawia indywidualne pozycje poszczególnych członków grupy

 • ułatwia wskazanie przywódców oraz członków grupy nieakceptowanych

SAMO NARZEDZIE POMIARU SOCJOM. JEST STOSUNKOWO PROSTE – ZLOZONA I TRUDNA JEST NATOMIAST ANALIZA TESTOW SOCJOMETRYCZNYCH.

POMIAR SOCJOMETRYCZNY TO TECHNIKA POZWALAJACA NA STOSUNKOWO DOBRE POZNANIE NIEKTÓRYCH POSTAW CZLONKOW ZALOGI , ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PRACY KADROWEJ.

Podobne prace

Do góry