Ocena brak

Scharakteryzuj teorię pamięci Tulvinga

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Pamięć składa się z pewnej liczby wzajemnie powiązanych systemów

*Przez system rozumiany jest zbiór skorelowanych procesów. Procesy w obrębie jednego systemu są silniej powiązane z innymi procesami z tego samego systemu, niż z procesami spoza systemu

*Poszczególne systemu pamięciowe pojawiają się w kolejnych fazach rozwoju osobniczego

*Systemy wyróżnione przez Tulvinga:

-Pamięć epizodyczna – zdarzenia w czasie subiektywnym

-Semantycznawiedza ogólna, brak struktury zdarzeń

-Proceduralna – operacje zaangażowane w wykonywanie zadań – wiedza jak i pamięć bodźców i reakcji

*Tylko pamięć proceduralna może działać w sposób całkowicie autonomiczny. Wykorzystanie pamięci semantycznej wymaga wcześniejszego posiadania pamięci proceduralnej- reakcje jednostki są świadome i odwołują się do właściwości świata. Pamięć semantyczna odwołuje się do osobistych doświadczeń jednostki- człowiek wie, że są to jego własne doświadczenia i wie, że to wie (samoświadomość)

Podobne prace

Do góry