Ocena brak

Scharakteryzuj strukturę krajów tzw. Trzeciego Świata. Główne przyczyny istniejącego zróżnicowania

Autor /Cintia Dodano /10.04.2011

 

Wszystkie kraje III świata tzw. kraje Południa (jest ich ok. 130) powstały gwałtownie i stanął przed nimi problem wyboru drogi rozwojowej. Prawie wszystkie przyjęły orientację nie tworzenia systemu polityczno - społecznego, stanęły na gruncie neutralności, niezaangażowania, pokoju, suwerenności. Nie chciały wspierać ani jednego, ani drugiego imperializmu.

Struktura krajów trzeciego świata:

Można wyróżnić 3 grupy wśród 130 państw

średniego poziomu rozwoju tj. ok. 55-60 dużych i średnich państw Afryki i Azji np. Egipt, Pakistan,

  • najsłabiej rozwinięte to ok. 30% (40-45) państw , zwłaszcza czarna Afryka żyjąca z rolnictwa i pasterstwa (PKB na mieszkańca ok. 300$ rocznie - jest tu najniższy udział przemysłu w tworzeniu PKB tj. poniżej 10% oraz najwyższy odsetek analfabetyzmu).

Państwa III świata wyróżniają się ogromnym potencjałem demograficznym; wysokim przyrostem naturalnym; niskim i nierównomiernym poziomem rozwoju; zatrudnieniem w rolnictwie (w przeważającym stopniu); brakiem bodźców psychospołecznych; wysokim stopniem konfliktogenności (wojny narodowościowe, religijne); wysokim poziomem uzależnienia większości tych krajów od rozwiniętych gospodarczo krajów Europy; nierozwiniętymi strukturami państwowymi; wysokim stopniem biurokracji i korupcji.

Kraje III świata są bardzo zróżnicowane. W krajach rozwiniętych (ok.20, w tym: Brazylia, Meksyk, Argentyna, Tygrysy Azjatyckie, Emiraty Arabskie, Kuwejt, Oman, grupa producentów ropy naftowej), dochód narodowy waha się od 1-3 tyś. $ rocznie na l mieszkańca. Mimo tego zalicza sieje do krajów III-go świata z .powodów kulturowych czy przyzwyczajenia społecznego. Średniorozwinięte kraje II świata (55-60) to zarówno kraje duże i średnie m.in.: Egipt, Pakistan, Nigeria, Indie, Syria, Jordania gdzie dochody ludności sięgają 600-1000$ rocznie. Ok. 45-50 krajów III świata to kraje najsłabiej rozwinięte (głównie afrykańskie i niektóre azjatyckie (14): Bangladesz, Nepal, Nikaragua), gdzie dochody-wynoszą poniżej 600$/os. rocznie. Cechami tych krajów jest wysoki analfabetyzm (ok. 20% ludności) i nikły udział przemysłu w tworzeniu dochodu narodowego.

Podobne prace

Do góry