Ocena brak

Scharakteryzuj spółkę cywilną

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się osiągać wspólny cel gospodarczy, poprzez prowadzenie działalności w sposób w umowie określony, a w szczególności przez wniesienie wkładów.

Wkład wspólnika może przybrać różną postać, może on polegać na wniesieniu do spółki praw własności lub innych praw majątkowych a także na świadczeniu pracy lub innych usług np.: prawo najmu, praca o charakterze pieniężnym lub rzeczowym lub w postaci praw majątkowych, powstaje wspólny majątek wspólników spółki cywilnej. Powstała współwłasność jest wspólnością łączną, co oznacza, że wspólnik nie może rozporządzać udziałem w majątku wspólnym ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Kodeks Cywilny przyjmuje domniemanie równowartości wkładów.

Podobne prace

Do góry