Ocena brak

SCHARAKTERYZUJ PRZYCZYNY TRANSFORMACJI MODELU PARTII

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

Transformacja modelu partii w stronę partii kartelu jt związana z założeniem, że obecny kształt, funkcje i rola, jakie wypełniają partie w systemie politycznym wynikają z profesjonalizacji ich działań. Z jednej strony, stają się one wysoce złożone pod względem technicznym, a z drugiej wykazują pod względem organizacyjnym pewne symptomy konwergencji modelu partii masowej albo wyborczej. Tego typu partie mają bardzo ograniczoną, formalną strukturę członkowską. Dodatkowo są mocno uzależnione od stanu swoich zasobów. Centralną rolę odgrywają w nich wyspecjalizowane grupy polityków i profesjonalnych menedżerów. Ewolucja modelu partii jt ściśle związana z procesem personalizacji władzy.

Przyczyną tego stanu rzeczy jt pojawiające się zjawisko wzmocnienia organizacyjnych uprawnień grupy liderów, które towarzyszy wzrastającej profesjonalizacji działań partii, co stanowi istotny element w kampanii wyborczej. Grupy liderów partyjnych niejednokrotnie znajdują silne oparcie w grupach interesu, co ułatwia finansowanie partyjnych kampanii wyborczych i penetrowanie elektoratu. Grupy interesu, zwłaszcza ekonomiczne, posiadając sprawny aparat organizacyjny i strukturyzując część elektoratu stają się dla wielu partii istotnym źródłem dostarczania głosów wyborczych.

Kategorie partii kadrowej, masowej, wyborczej i kartelu to jedynie pewne typy idealne i w rzeczywistości trudno byłoby wskazać na konkretne partie, które pasowałyby do jednego z nich. Najczęściej spotykamy ugrupowania mające cechy będące kombinacją tych modeli. Partie mogą różnić się między sobą pod względem stopnia zaawansowania procesów transformacyjnych (ewolucja partii). Przygotowują więc strategie polityczne biorąc pod uwagę kontekst społeczny i instytucjonalny w jakim przyszło im rywalizować. Partie z reguły bardzo niechętnie dokonują zmian w płaszczyźnie organizacyjnej i dlatego wiele strukturalnych cech typowych dla partii masowej zostaje zachowywanych i w konsekwencji są wykorzystywane w nowej, zmodernizowanej formie.

Podobne prace

Do góry