Ocena brak

SCHARAKTERYZUJ PRZEDMIOT, ZAKRES I FUNKCJE SOCJOLOGII PRACY

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

SOCJOLOGIA - jest jedną z nauk społecznych. Opisuje i wyjaśnia społeczne uwarunkowania i skutki społecznej działalności ludzi oraz stosunki społeczne miedzy zbiorowosciami i grupami społecznymi oraz wewnątrz nich:

 • konflikty

 • walkę

 • współpracę

 • współdziałanie

SOCJOLOGIA – nauka badająca początki i rozwój społeczeństw , procesy i zjawiska społeczne oraz prawa rządzące instytucjami społecznymi i społeczną działalnością człowieka.(wykład)

SOCJOLOGIA PRACY( POJECIE )- jest jednym z działów socjologii, specyficznym, zajmującym się opisem i wyjaśnianiem zachowań społecznych ludzi w procesie pracy , podczas produkcji dóbr i usług.

SOCJOLOGIA PRACY ( PRZEDMIOT )- w szerszym tego słowa znaczeniu , zwiera socjologie przemysłu i obejmuje takie zakresy badań jak:

 1. społeczne uwarunkowania , motywy i skutki pracy w ogóle

 2. zakład pracy jako system społeczny, tzn. system grup i stosunków społecznych

 3. konflikty społeczne i zjawiska dezorganizujące zakład pracy i ich przezwyciężanie

 4. zakład pracy jako złożona cześć skaldowi życia ogólnospołecznego , będąca systemem na przykład społeczności lokalnej czy badanej branży.

SOCJOLOGIA PRACY – w węższym znaczeniu określana jest jako dział socjologii , który zajmuje się praca jako procesem społecznym , wpływem warunków społecznych na motywy , przebieg, intensywność i wyniki pracy społeczeństwa oraz badaniem skutków , jakie praca wywołuje w strukturze , działania oraz rozwoju szerszych i węższych zbiorowości.

SOCJ. PRAC.- bada przede wszystkim zakład pracy jako miejsce, w którym procesowi pracy towarzysza rozmaite zjawiska społeczne.

ZATEM JEJ ZNAJOMOSC i STOSOWANIE WYNIKOW JEJ BADAN może pozwolić na lepsze rozwiązywanie problemów związanych z gospodarka zasobami ludzkimi – ale nie tylko.

FUNKCJE SOCJOLOGII PRACY:

 1. poznawcza ( informacyjna )- prowadzenie badania aby poznać rzeczywistość, bada stan życia społecznego

 2. wychowawcza – stosunki miedzy grupami , co dzieje się w zakładzie , społeczeństwie , pokazywanie norm, informacje wpływają na nasze zachowania

 3. inżynierii społecznej- wpływanie na nasze działania ( np. strajk ) , działanie posłuszne wedle woli osoby , która stosuje odpowiednie działania

FUNKCJE BADAN SOCJOLOGII PRACY:

1) poznawcza :

 • opisowa , jaki stan rzeczywistości, stan istniejący

 • wyjaśniająca, dlaczego mamy konflikty, dlaczego przyczyny, dlaczego produkcja spadla ( względy społeczne ) skutki konfliktów( negatywne i pozytywne)

2) praktyczna ( badawcza ) :

 • diagnoza, jaki stan

 • prognostyczna, co będzie w przyszłości

 • socjotechniczna, wpływanie na działania społeczne , podpowiadanie

 • humanistyczna ( wychowawcza )

Podobne prace

Do góry