Ocena brak

Scharakteryzuj problemy związane z kosztami eksploatacji i napraw środków trwałych

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacyjnej środków trwałych, koszty jakości i niezawodności działania sprzętu rosną systematycznie i trend ten będzie się utrzymywał także w przyszłości. Przed systemami rachunkowości staje zatem problem umiejętnej klasyfikacji, ewidencji i racjonalizacji kosztów tego typu.

Jednym z głównych celów sterowania tymi kosztami jest kontrola ich udziału w łącznym koszcie wytwarzania produktów. Konieczne jest także organizowanie działalności mającej na celu utrzymanie ciągłości poprawnej eksploatacji środków trwałych. Oznacza to organizację działalności opartą na planowaniu napraw i konserwacji w celu nie dopuszczenia do spadku niezawodności urządzeń poniżej wyznaczonego poziomu progowego.

Z tym podejściem wiąże się organizowanie odpowiedniego systemu informacyjnego, w którym rachunkowość ma duży udział ze względu na wagę informacji o kosztach i dochodach zestawianych, jeśli to możliwe nawet dla poszczególnych środków trwałych. Idea tego systemu polega na organizacji ewidencji operatywnej rodzajów napraw i kosztów napraw dla określonego środka trwałego lub jego jednorodnego podzespołu.

Podobne prace

Do góry