Ocena brak

SCHARAKTERYZUJ POJĘCIE RYNKU POLITYCZNEGO

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

Rynek polityczny to miejsce, gdzie podmioty rywalizacji politycznej negocjują i dokonują prezentacji kandydatów, programów, idei i ofert wyborcom, a czynią to w kontekście prowadzenia kampanii wyborczej za pomocą określonych technik marketingowych. Jt to ogół relacji natury prawnej, materialnej, symbolicznej zachodzących pomiędzy podmiotami procesów wymiany w przestrzeni społecznej, której granice zarówno fizyczne jak i symboliczne wyznacza system polityczny.

Podstawowymi podmiotami rynku politycznego w Europie są partie polityczne, kandydaci, związki zawodowe, organizacje i grupy interesów. Natomiast w USA to nie partie ale kandydaci są głównymi aktorami procesu wymiany. Podmioty rynku politycznego oferują nam swój program, działania podejmowane przez cały okres swego politycznego życia, a my oferujemy im głosy, pieniądze, poparcie symboliczne, wiedzę i umiejętności. Charakter rynku będzie wpływać na strategie wyborcze.

Podobne prace

Do góry