Ocena brak

Scharakteryzuj pogląd probabilistyczny na strukturę pojęć

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Nie dla wszystkich pojęć można podać zbiór cech, których koniunkcja byłaby zarazem wystarczająca i konieczna do zaliczenia danego obiektu w zakres pojęcia

*Granice nie są ostre, wokół nich rozciąga się szara strefa, w której obiekty z większym bądź mniejszym prawdopodobieństwem są lub nie są zaliczane w zakres pojęcia

*Pojęcie- sumaryczny opis obiektów pewnej klasy. Sumaryczną reprezentację pojęcia stanowi miara tendencji centralnej poszczególnych wymiarów opisujących egzemplarze

*Badania Smitha, Shobena i Ripsa:

-Badanych pytano czy pewnie obiekt jest egzemplarzem pojęcia i mierzono czas odpowiedzi (decyzji semantycznej)

-Wyniki pokazały, że czas decyzji jest funkcją typowości egzemplarza

-Decyzja przynależności obiektu do kategorii reprezentowanej przez dane pojęcie polega na porównaniu zbioru cech obiektu ze zbiorem cech pojęcia

*Zbiór cech pojęcia:

-Pojęcie stanowi zbiór cech: definicyjnych i charakterystycznych

-Posiadanie cech definicyjnych jest konieczne i wystarczające do zidentyfikowania obiektu jako egzemplarza pojęcia

-Cechy charakterystyczne- nie muszą cechować wszystkich egzemplarzy, a stopień w jakim obiekt je posiada świadczy o stopniu dobroci egzemplarza

*Podejmowanie decyzji semantycznej:

-Decyzja czy obiekt X jest egzemplarzem pojęcia Y zachodzi w fazach:

--Porównywanie cech

--Wszystkie cechy pojęcia Y i cechy obiektu X są aktywizowane

--Cechy są porównywane czego efektem jest Globalna Miara Podobieństwa (GMP)

--GMP jest porównywana z kryterium „odrzucenia” i kryterium „przyjęcia”. Jeśli GMP jest niższa od kryterium „odrzucenia” to decyzja semantyczna jest negatywna, a jeśli wyższa od kryterium „przyjęcia” to decyzja semantyczna jest pozytywna

--Jeśli wskaźnik jest pośrodku uruchamiana jest druga faza:

--sprawdzanie czy reprezentacja obiektu X posiada wszystkie cechy definicyjne pojęcia Y. Jeśli tak jest to weryfikacja jest pozytywna.

*Teoria pojęć naturalnych Eleonor Rosch:

-Pojęcia naturalne składają się z prototypu oraz konstelacji reprezentacji innych obiektów w różnym stopniu podobnych do prototypu

-Prototyp – reprezentacja obiektu rzeczywistego/ wyobrażeniowego, który ma najwięcej cech wspólnych z innymi reprezentacjami egzemplarzy pojęcia i najmniej cech wspólnych z reprezentacjami nie-egzemplarzy pojęcia

-Prototyp przyjmuje najczęściej średnie wartości na istotnych dla pojęcia miarach

-Pojęcia są uporządkowane hierarchicznie na trzech poziomach: nadrzędny (niewielka liczba cech), podstawowy (bogatsza charakterystyka, łatwe do odróżnienia od siebie), podrzędny (wiele cech, wiele podobieństw)

*Proces kategoryzacji:

-Aby stwierdzić przynależność danego obiektu do danej kategorii należy porównać go do prototypu. Im większe podobieństwo, tym większe prawdopodobieństwo, że dany obiekt jest egzemplarzem pojęcia

*Efekt typowości:

-Badanym podano nazwy 8 pojęć, a do nazwy każdego pojęcia dołączono listę z 6 przykładami egzemplarzy pojęcia

-Badani oceniali na 7-stopniowej skali w jakim stopniu każdy z egzemplarzy realizuje ideę pojęcia

-Obiekty typowe są zapamiętywane jako pierwsze przy uczeniu się pojęć

-Egzemplarze typowe miały najwięcej tych właściwości, które miały też inne egzemplarze, a niewiele wspólnego z egzemplarzami nietypowymi

*Odmiany podejścia probabilistycznego:

-Pojęcie charakteryzowane jest za pomocą zbioru cech jednostkowych, występuje one z różnym prawdopodobieństwem

-Pojęcia można scharakteryzować prze podanie zbioru natężeń na poszczególnych wymiarach. Reprezentacja pojęcia stanowi zbiór typowych natężeń na wymiarach.

Podobne prace

Do góry