Ocena brak

Scharakteryzuj pogląd klasyczny na strukturę pojęć

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Pojęcie jest taką reprezentacją klasy obiektów, która obejmuje wszystkie właściwości tego zbioru

*Kryterium istotności cech jest powtarzalność. Te cechy są zarazem warunkiem koniecznym i wystarczającym do uznania obiektu za egzemplarz danego pojęcia.

*Granice pojęć są ostre, pojęcia są stabilne. Stabilność wewnątrz jednostkowa- gdy człowiek przyswoi sobie jakieś pojęcie to zawsze będzie je rozumiał tak samo. Stabilność między jednostkowa- gdy dwoje ludzi posługuje się danym pojęciem to mają dokładnie to samo na myśli

*Pojęcia są przyswajane za pomocą procesu uczenia się. W procesie uczenia się biorą udział:

-Abstrakcja negatywna – pomijanie cech nieistotnych

-Abstrakcja pozytywna wyodrębnianie cech istotnych

-Szybkość uczenia się zależy od liczby cech istotnych i nieistotnych. Badania Lewickiego nad pojęciami sztucznymi (np. klipiec)

*Badania Millera, Johansona- Laridy, Smitha i Medina:

-Istota pojęcia – zbiór charakterystycznych abstrakcyjnych właściwości pozwalających na określenie relacji danego pojęcia do innych pojęć

-Procedura identyfikacyjna – zbiór cech charakterystycznych pozwalających na zaliczenie danego obiektu do danej klasy

-Rola efektu zagnieżdżenia – umocowanie pojęć podrzędnych w pojęciach nadrzędnych

Podobne prace

Do góry